ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Авторы

  • Ирина Дмитриева ДВУЗ "Донбасский государственнный педагогический университет http://orcid.org/0000-0002-1330-6645
  • Лариса Одинченко ДВУЗ "Донбасский государственнный педагогический университет http://orcid.org/0000-0002-4629-0600

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-02-029

Ключевые слова:

освіта, діти з особливими освітніми потребами, спеціальна школа

Аннотация

У статті досліджується проблема підвищення якості надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами в умовах спеціальних загальноосвітніх закладів. Розкрито теоретико-методичні основи особистісно-зорієнтованого підходу до навчання і виховання

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Бех І. Науковий підхід - запорука виховного успіху педагога // Початкова школа. – 1999. – № 11-12. – С.2-5.

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання / І. Д. Бех. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.

Кон И. С. Психология старшеклассника: пособие для учителей / И. С. Кон. – М .: Просвещение, 1980. – 192 с.

Миронова С. П. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка : підручник / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 312 с.

Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка. – Ч.І. /В. М. Синьов – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 238 с.

Опубликован

2019-12-31

Как цитировать

Дмитриева, И., & Одинченко, Л. (2019). ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. Modern Scientific Researches, (10-02), 41–45. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-02-029

Выпуск

Раздел

Статьи