ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ Т - ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Авторы

  • Адрей Шаран Национальный университет пищевых технологий http://orcid.org/
  • Лариса Шаран Национальный университет пищевых технологий http://orcid.org/
  • Олег Бортничук Национальный университет пищевых технологий http://orcid.org/
  • Елизаветта Кобелянская Национальный университет пищевых технологий http://orcid.org/
  • Алина Ковтун Национальный университет пищевых технологий http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-02-007

Ключевые слова:

індустрія гостинності, якість послуги, готельне підприємство, ефективність роботи.

Аннотация

У статті приділено увагу надання послуг у готельному підприємстві, які передбачають дотримання послідовності у виконанні певних операцій. Висока якість обслуговування споживачів забезпечується колективними зусиллями працівників усіх служб готельного під

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Будя А. Направления и задачи развития информационных технологий в туризме и гостиничном бизнесе Украины/ А. Будя // Гостиничный бизнес. - 2001. - № 1. - С.46-47.

Інтернет ресурси: http://tourlib.net/statti_ukr/melnyk8.htm

Джон Р.Уокер. Введение в гостеприимство: учебник / Пер. с англ. –

М.: ЮНИТИ, 2008. – 711 с.

Роглєв, Х. Й. Основи готельного менеджменту / Х.Й. Роглєв. – К.:

Кондор, 2005. – 408 с.

Проектування готелів: навч. посіб. / за ред. А. А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2012. – 340 с.

Опубликован

2019-12-31

Как цитировать

Шаран, А., Шаран, Л., Бортничук, О., Кобелянская, Е., & Ковтун, А. (2019). ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ Т - ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. Modern Scientific Researches, (10-02), 131–138. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-02-007

Выпуск

Раздел

Статьи