ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ

Авторы

  • Алина Кудрявицкая Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-09-01-033

Ключевые слова:

: пшениця, урожайність, добрива, доза, білок, «сира» клейковина, сорт, ґрунт, сівозміна.

Аннотация

Урожайність і якість зерна ярої пшениці підвищуються при внесенні полуторної норми мінеральних добрив на фоні післядії органічних, з відповідно високими показниками якості: збору білку‑ 0,64 т/га та збору «сирої» клейковини‑1,36 т/га.

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Агрохімічний аналіз: підр. для студ вищих навч. закл. / М.М. Городній, А.П. Лісовал, А.В. Бикін та ін.; – К.: Арістей. 2005. – 468с.

Антонова А.А. Відтворення родючості чорноземів. / Антонова А.А., Головінов А.А. // Агрохімічний вісник. - 2001. - №4. - С. 40–52.

Габібов М.А. Післядія мінеральних добрив при вирощуванні озимої пшениці / Габібов М.А. // Зернові культури. - 2001. - №1. - С. 11–19.

References:

Agrohіmіchnij analіz: pіdr. dlya stud vishchih navch. zakl. / M.M. Gorodnіj, A.P. Lіsoval, A.V. Bikіn ta іn.; – K.: Arіstej. 2005. – 468s.

Antonova A.A. Vіdtvorennya rodyuchostі chornozemіv. / Antonova A.A., Golovіnov A.A. // Agrohіmіchnij vіsnik. - 2001. - №4. - S. 40–52.

Gabіbov M.A. Pіslyadіya mіneral'nih dobriv pri viroshchuvannі ozimoї pshenicі / Gabіbov M.A. // Zernovі kul'turi. - 2001. - №1. - S. 11–19.

Опубликован

2019-10-17

Как цитировать

Кудрявицкая, А. (2019). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ. Modern Scientific Researches, 1(09-01), 103–106. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-09-01-033

Выпуск

Раздел

Статьи