ВЛИЯНИЕ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ НА УРОЖАЙ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

Авторы

  • Алина Кудрявицкая Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины http://orcid.org/
  • Алена Голощак http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-06-03-022

Ключевые слова:

пшениця озима, добрива, азотні добрива, урожай, якість, білок, “сира” клейковина, ґрунт.

Аннотация

Дослідженнями на лучно-чорноземному грубопилувато-легкосуглинковому ґрунті встановлено, що проведення позакореневого підживлення азотними добривами та Кристалоном особливим, обумовлює значні зміни у величині урожайності пшениці озимої з відповідно високим

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Агрохімічний аналіз: підр. для студ вищих навч. закл. / М.М. Городній, А.П. Лісовал, А.В. Бикін та ін.; – К.: Арістей. 2005. – 468с.

Антонова А.А. Відтворення родючості чорноземів. / Антонова А.А., Головінов А.А. // Агрохімічний вісник. - 2001. - №4. - С. 40–52.

Габібов М.А. Післядія мінеральних добрив при вирощуванні озимої пшениці / Габібов М.А. // Зернові культури. - 2001. - №1. - С. 11–19.

References:

Ahrokhimichnyi analiz: pidr. dlia stud vyshchykh navch. zakl. / M.M. Horodnii, A.P. Lisoval, A.V. Bykin ta in.; – K.: Aristei. 2005. – 468s.

Antonova A.A. Vidtvorennia rodiuchosti chornozemiv. / Antonova A.A., Holovinov A.A. // Ahrokhimichnyi visnyk. - 2001. - №4. - S. 40–52.

Habibov M.A. Pisliadiia mineralnykh dobryv pry vyroshchuvanni ozymoi pshenytsi / Habibov M.A. // Zernovi kultury. - 2001. - №1. - S. 11–19

Опубликован

2018-12-30

Как цитировать

Кудрявицкая, А., & Голощак, А. (2018). ВЛИЯНИЕ ВНЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ НА УРОЖАЙ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ. Modern Scientific Researches, 3(06-03), 59–62. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-06-03-022

Выпуск

Раздел

Статьи