ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТИ К КРЕАТИВНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ

Авторы

  • Людмила Лысенко Национальный университет «Черниговский коллегиум» имени Т.Г.Шевченко http://orcid.org/0000-0002-3629-3840

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-03-02-051

Ключевые слова:

Ключові слова: креативно-інноваційна діяльність, здатність, ціннісно-мотиваційний компонент, інтерес до професії, пізнавальна активність, мотиваційно-творча спрямованість

Аннотация

Стаття присвячена обґрунтуванню перспектив формування у майбутніх вчителів фізичної культури здатності до креативно-інноваційної діяльності та пошуку необхідних змін в їх професійній підготовці. Висвітлено результати досліджень, щодо рівня сформованості у

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Біла книга національної освіти України / Акад. пед. наук України; за ред. В. Г. Кременя. – К., 2009. – 376 c.

Лисенко Л. Л. Оцінювання здатності до креативно-інноваційної діяльності майбутніх учителів фізичної культури // Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). – 2017. – VOL 4, No 11 (11). – Р. 20-26

Лисенко Л. Л. Перспективи формування у майбутніх вчителів фізичної культури здатності до креативно-інноваційної діяльності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013, Том 1. – Випуск 7 (33). – С. 467-472.

Лисенко Л. Л. Удосконалення дидактичного забезпечення підготовки майбутніх учителів фізичної культури в аспекті розвитку здатності до креативно-інноваційної діяльності // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Випуск 112. – 2013. – С. 164-168.

Огієнко М. М., Лисенко Л. Л., Огієнко П. М. Фактори, які обумовлюють креативно-евристичне мислення і його розвиток у системі професійної підготовки фахівців в галузі фізичної культури і спорту // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 98, Т.1. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – С. 111-116.

Опубликован

2018-04-30

Как цитировать

Лысенко, Л. (2018). ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СПОСОБНОСТИ К КРЕАТИВНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ: СУЩНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ. Modern Scientific Researches, 1(03-02), 31–38. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-03-02-051

Выпуск

Раздел

Статьи