ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОТХОДОВ В УКРАИНЕ

Авторы

  • Леся Воляк Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-02-042

Ключевые слова:

відходи, тверді побутові відходи, економічна діяльність, валовий регіональний продукт, біоенергетика

Аннотация

Проаналізовано стан та поводження з відходами в Україні за 2015-2018 рр. Виявлено основні галузі, які спричиняють негативний виплив на навколишнє середовище. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу виявлена взаємозалежність між утворенням відходів т

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Аналітичний звіт про аналіз обласних програм поводження з відходами / за заг. ред. О. Кравченко — Видавництво «Компанія “Манускрипт”» — Львів, 2019. — 52 с.

Державна екологічна інспекція України [Електронний ресурс] – URL: https://www.dei.gov.ua/posts?category_id=19&post_type_id=2.

Матвєєв Ю. Б. Аналітична записка БАУ № 22 "Перспективи енергетичної утилізації твердих побутових відходів в Україні" URL / Ю. Б. Матвєєв, Г. Г. Гелетуха. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-22-ua.pdf.

Опубликован

2019-12-31

Как цитировать

Воляк, Л. (2019). ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОТХОДОВ В УКРАИНЕ. Modern Scientific Researches, (10-02), 97–102. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-02-042

Выпуск

Раздел

Статьи