УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ

Авторы

  • Анастасия Могилов Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара http://orcid.org/
  • Марина Рохлина Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-02-016

Ключевые слова:

асортимент, товар, асортиментна політика, стратегія, управління, формування.

Аннотация

У статті розглядаються теоретико-методичні засади управління асортиментом товарів. Досліджується товарний асортимент як економічна категорія та об’єкт управління. Визначається місце товарного асортименту в загальній системі управління підприємством. Виділ

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Пилипчук В.П. Промисловий маркетинг: Навчальний посібник / В. П. Пилипчук. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 264 с.

Бєлявцев М. І. Маркетинг: навчальний посібник / М. І. Бєлявцев, Л. М. Іваненко; Мін-во освіти і науки України, Донецький національний університет. – К.: ЦНЛ, 2005. – 328с.

Троян А. В. Особливості асортиментної політики підприємства в сучасних умовах господарювання/ А. В. Троян // Ефективна економіка. – 2014. – № 1.

Шира Т. Б. Функціональний аспект управління асортиментом у комерційній діяльності/ Т. Б. Шира // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія: Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 63-73.

Кузнєцов П. В. Маркетингове управління асортиментом продукції підприємства в умовах інформаційної економіки / П. В. Кузнєцов // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – № 49. – С. 198-204.

Чижик С. М. Сучасні методи управління товарним асортиментом та складськими запасами в торговельній мережі [Електронний ресурс] / С. М. Чижик // Конференції ВНТУ електронні наукові видання, XLV Науково-технічна конференція факультету менеджменту (2016). – Режим доступу: http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2016/paper/view/1351

Притиченко Т. І. Практичні аспекти розробки структури товарного портфеля підприємства / Т. І. Притиченко, І. С. Лях // Бізнес Інформ. – 2015. – №10. – C. 256-265.

Шабельник Т. В. Моделі та методи управління асортиментом і просуванням товарів / Т. В. Шабельник // Бізнес Інформ. – 2014. – №5. – C. 402-406.

Чубукова О. Ю. Оптимізація та моделювання асортиментної політики підприємства / О. Ю. Чубукова, А. В. Троян // ВІСНИК КНУТД №3 (99), 2016

Опубликован

2019-12-31

Как цитировать

Могилов, А., & Рохлина, М. (2019). УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ. Modern Scientific Researches, (10-02), 122–130. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-02-016

Выпуск

Раздел

Статьи