ЗАПАДНО ПИСАТЕЛИ-ПЕДАГОГИ ХVIII-ХIХ СТ. - АВТОРЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕГИОНА

Авторы

  • Мария Багрий Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-02-009

Ключевые слова:

Ключові слова: письменники-педагоги, Західна Україна, автор, навчально-методичне забезпечення.

Аннотация

Анотація. Попри бурхливий та сповнений протиріч освітянський процес, що характеризувався впливом католицької та православної церкви, його розвиток носив позитивний ефект, а саме високий ступінь розвитку української педагогіки та розмаїття типів шкіл. Інши

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Артемова Л. В. Історія педагогіки України / Л.В. Артемова. – Київ.: Либідь, 2006. – 424 с.

Баїк Л. Стан народної освіти, школи і педагогічної думки на західноукраїнських землях в період панування Австро-Угорської монархії / Л. Баїк, Б. Мітюров. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Я. Франка, 1965. – 57 с.

Вілсон Е. Українці: несподівана нація / Ендрю Вілсон; пер. з англ. Н. Гончаренко та О. Гриценко. – К.: Вид-во “К.І.С.”, 2004. – 552 с

Історія педагогіки / за ред. М. Гриценка. – К.: Вища школа, 1973. – 447 с.

Довбищенко М. В. Політичні ідеї галицьких ідеологів національного відродження. Історія української політичної думки: навч. Посб. / М. І. Обушний, Т. С. Воропаєва, І. М. Грабовська та ін.; за заг. ред. М. І. Обушного. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – 479 с.

Добржанський О. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Олександр Добржанський. – Чернівці: Золоті литаври, 1999. – 574 с.

Єкельчик С. Пробудження нації. До концепції історії українського національного руху другої половини ХІХ ст. / Сергій Єкельчик. – Мельбурн, 1994. – 125 с.

Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст.: У 2 кн.: Підручник / За ред. проф. О.Д. Гнідан. – К.: Либідь, 2005. – 624 с.

Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. − К. : Наук. думка, 2013

Курляк І. Зміст освіти української середньої школи в історії галицьких класичних гімназій (1864- 1918 рр.): Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки" / І. Курляк. – К., 1995. – 24 с.

Лесюк М. Становлення і розвиток української літературної мови в Галичині: монографія / Микола Лесюк. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2014. – 732 с.

Любар О. О. Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т. – К. : Т-во "Знання", КОО, 2003. – 450 с.

Маланюк П. М. Освітні тенденції та виховні ідеали просвітницьких сподвижників Галичини / П. М. Маланюк. – Тернопіль, 2000. – 160 с.

Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: навч. посіб. / Л. А. Медвідь. – К. : Вікар, 2003. – 335 с.

"Русалка Дністрова" : документи і матеріали / АН УРСР ; Інс-т сусп.. наук та ін. / [упоряд.: Стеблій Ф. І., Купчинський О. А., Грицак Я. Й., Парубій В. І., Полянський О. А.]. – К. : Наукова думка. 1989. – 545 с.

Опубликован

2019-12-31

Как цитировать

Багрий, М. (2019). ЗАПАДНО ПИСАТЕЛИ-ПЕДАГОГИ ХVIII-ХIХ СТ. - АВТОРЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕГИОНА. Modern Scientific Researches, (10-02), 33–40. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-10-02-009

Выпуск

Раздел

Статьи