ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ

Авторы

  • Лина Мельничук Государственный университет телекомуникаций http://orcid.org/
  • Марина Мартыненко  Государственный университет телекомуникаций http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-09-02-034

Ключевые слова:

галузь зв’язку, телекомунікації, мобільний зв’язок, абоненти мобільного зв’язку, мобільні додатки.

Аннотация

У статті розглянуто особливості галузі телекомунікацій, досліджуються тенденції розвитку мобільного зв’язку за допомогою аналізу статистичних даних. Визначено фактори, що впливають на стан галузі та кількість користувачів мобільного зв’язку. Зазначено гол

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Стратегическое планирование: Учебник / Под ред. Уткин Э.А. [Текст]. - М.: Экмос, 1998.

Державна служба статистики України/ офіційний портал/ http://www.ukrstat.gov.ua/

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації/ офіційний веб портал/ https://nkrzi.gov.ua/

Компанія ТОВ «Тейлор Нельсон Софрез Україна» (Kantar Україна) https://tns-ua.com/news/top-15-mobilnih-dodatkiv-za-lyutiy-2019

Інформаційне агентство Інтерфакс Україна https://interfax.com.ua/news/telecom/506287.html

References:

Utkin E.A. (1998). Strategicheskoye planirovaniye [Strategic planning] (ed. by E. A. Utkin). Moskva: Ekmos.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny.[ State Statistics Service of Ukraine] Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/

Natsionalʹna komisiya, shcho zdiysnyuye derzhavne rehulyuvannya u sferi zv`yazku ta informatyzatsiy.[ National Commission for State Regulation of Communications and Informatization] Retrieved from https://nkrzi.gov.ua/

TOV «Teylor Nelʹson Sofrez Ukrayina» (Kantar Ukrayina) [Taylor Nelson Sofrez Ukraine LLC (Kantar Ukraine)] Retrieved from https://tns-ua.com/news/top-15-mobilnih-dodatkiv-za-lyutiy-2019.

Informatsiyne ahent·stvo Interfaks Ukrayina [Interfax Ukraine news agency] Retrieved from https://interfax.com.ua/news/telecom/506287.html

Опубликован

2019-10-17

Как цитировать

Мельничук, Л., & Мартыненко, М. (2019). ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ. Modern Scientific Researches, 2(09-02), 64–67. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-09-02-034

Выпуск

Раздел

Статьи