ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ В СООБЩЕСТВАХ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ КИЕВСКОГО ПОЛЕСЬЕ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-06-03-077

Ключевые слова:

адвенти, кенофіти, археофіти, лісові угруповання, фітоінвазії

Аннотация

У структурі лісової рослинності Київського Полісся виявлено 43 чужорідних видів, які відносяться до 20 родин та 34 родів. Наведено відомості стосовно їхнього потрапляння на досліджену територію стосовно часу, способів занесення та адаптації рослинними угр

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Андреева Е. Н., Баккал И. Ю., Горшков И. И. и др. (2002). Методы изучения лесных сообществ. СПб.: НИИ Химии СПбГУ, 240 с.

Бурда Р. І. (2007). Небезпека рослинних інвазій у Голосіївському лісі та заходи щодо їх запобігання. Екологія Голосіївського лісу. К.: Фенікс, С. 42–60.

Бурда Р. І., Пашкевич Н. А., Бойко Г. В., Фіцайло Т. В. (2015). Чужорідні види охоронних флор Лісостепу України. К.: Наук. думка, 116 с.

Определитель высших растений Украины (1987). отв. ред. Прокудин Ю.Н. Киев: Наук. думка. 548 с.

Протопопова В. В. (1991). Синантропная флора Украины и пути ее развития. К.: Наук. думка,192 с.

Протопопова В. В., Шевера М. В. (2005). Фітоінвазії. І. Аналіз основних термінів. Промыш. ботан.: Сб. науч. тр. Вып. 5. С. 55–60.

Протопопова В. В., Шевера М. В. (2012). Фітоінвазії ІІ. Аналіз основних класифікацій, схем і моделей. Промыш. ботан.: Сб. науч. тр. Вып. 12. С. 88–95.

Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. (1999). Vaskular Plants of Ukraine a Nomenclatural Checklist Kiev: National Academy of Sciences of Ukraine M.G.Kholodny Institute of Botany, 346 p.

Protopopova V., Shevera M. (2014). Ergasiophytes of the Ukrainian flora. Biodiv. Res. Conserv. Vol. 35. P. 31–46.

Опубликован

2018-12-30

Как цитировать

Чурилов, А. (2018). ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ В СООБЩЕСТВАХ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЮЖНОЙ ЧАСТИ КИЕВСКОГО ПОЛЕСЬЕ. Modern Scientific Researches, 3(06-03), 71–74. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-06-03-077

Выпуск

Раздел

Статьи